Jak napisać skuteczne postanowienia noworoczne

Nadchodzący rok to doskonała okazja do tego, by podsumować dotychczasowe osiągnięcia oraz snuć ambitne plany na kolejne 12 miesięcy. Kto by pomyślał, że małomiasteczkowe myszy także mogą odnosić sukcesy - własne, małe, futrzaste... Chcecie wiedzieć, jak napisać skuteczne postanowienia noworoczne?

jak stworzyć skuteczne postanowienia darmowy poradnik

Panna Mysia jest urzędnikiem i wbrew temu, co powszechnie sądzi społeczeństwo zarabia niewiele, a jej praca jest naprawdę ciężka i wymaga ciągłego doskonalenia się. Na jednym z niedawno odbytych szkoleń z zakresu coachingu i mentoringu połączyła wyuczony i wymarzony zawód nauczyciela z pracą w urzędzie. Jednym z najciekawszych zagadnień szkolenia było pojęcie motywacji, z którym wiąże się planowanie noworocznych postanowień. Nie opiszemy żadnej teorii motywacji, ale zaprezentujemy Wam te reguły, które Pannie Mysi wydały się najprostsze i najwłaściwsze.

Jak napisać noworoczne postanowienia?

1) Zapisz postanowienia

Snując plany przede wszystkim należy je zapisać. Słowa spisane oficjalnie na przygotowanym formularzu wiszącym na ścianie czy ukrytym w osobistym kalendarzu stają się zobowiązujące i nabierają mocy sprawczej. Bardzo ładne szablony postanowień noworocznych do wydrukowania możecie pobrać na blogach My Pink Plum! oraz LosGRAFIKOS.

2) Mierz siły na zamiary

Nawet najbardziej zmotywowany człowiek ugnie się pod nadmiarem obowiązków. Planując nadchodzący rok zastanówmy się rozsądnie nad wszystkim, co chcielibyśmy osiągnąć i ograniczmy plany do kilku najważniejszych celów.

3) Stwórz cele zgodnie z regułą SMART

Dobry cel powinien posiadać cechy zawierające się w regule SMART, a więc być:

S - sprecyzowany
M - mierzalny (policzalny)
A - atrakcyjny
R - realny
T - terminowy

Sprecyzowanie wskaże konkretne i jednoznaczne plany, nie pozostawiając miejsca na niedomówienia czy dowolność interpretacji. Mierzalność daje możliwość sprawdzenia poziomu osiągnięcia celu w czasie jego realizacji, a na końcu pozwala przekonać się, czy go osiągnęliśmy. Atrakcyjność wiąże się nie tylko z osobistymi predyspozycjami i korzyściami, ale również z wyzwaniami, które stawia przed nami konieczność osiągnięcia danego celu. Realność to możliwość osiągnięcia celu w określonym czasie oraz przy nakładzie sił, wysokości środków, określonych warunkach i narzędziach, którymi dysponujemy. Terminowość pozwala zmotywować się do działania, ponieważ wyraźnie wyznacza datę osiągnięcia celu. W przypadku, gdy zrealizowanie ambitnego postanowienia wymaga on od nas dużego wysiłku, warto podzielić sobie plan działania na mniejsze etapy - w ten sposób łatwiej będzie nam osiągnąć wyznaczony cel i nie stracić motywacji.

4) Myśl pozytywnie

Pozytywne nastawienie do życia oraz świadome formułowanie myśli czyni cuda! Pisząc noworoczne postanowienia stosujmy zdania o dobrych konotacjach. Zamiast obiecywać "nie będę spóźniać się do pracy" napiszmy "do pracy będę przychodzić punktualnie".


5) Ułóż plan działania

Zapisując postanowienia warto stworzyć plan działania, który pozwoli sprecyzować sposób, w jaki chcemy osiągnąć cele oraz zastanowić się nad jego realnością i atrakcyjnością. Jeśli macie ochotę, możecie skorzystać ze schematu, który Mysia otrzymała na szkoleniu i odpowiedzieć na pytania:

     1. Co już mam?
     2. Czego potrzebuję?
     3. Co zrobię, aby osiągnąć ten cel?
         a) Krok pierwszy...
         b) Krok drugi...
         c) Krok trzeci...

6) Stale dbaj o motywację

Snując plany na przyszłość musimy pamiętać, że motywacja wymaga jasno sprecyzowanego celu i jest procesem, który nie trwa wiecznie. Warto też uświadomić sobie to, że każdego człowieka motywują inne czynniki, są jednak i takie, które są cechą ogólnoludzką - wielu ludzi motywuje więc współuczestnictwo i przynależność do grupy, poczucie własnego rozwoju, nadzieja i szansa na osiągnięcie celu, a także uznanie (ze strony bliskich... i własne). Nie bójmy się więc zaangażować w realizację celu z rodziną czy przyjaciółmi, zapisać do grupy wsparcia, udzielać na internetowym forum, zainstalować na smartfonie aplikacji pozwalającej mierzyć drogę do celu albo odznaczać kolejne etapy działania w kalendarzu... A przede wszystkim, nagradzajmy się za własny wysiłek oraz zapisujmy nie tylko plany, ale również dotychczasowe osiągnięcia.

Powodzenia... i mysiego roku!

PS Abyście efektywnie zaplanowali rok, obejrzyjcie darmowe kalendarze i organizery do druku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Myszy uwielbiają czytać komentarze! Widząc nową wiadomość, grube Futrzaki przerywają z podekscytowania jedzenie, a reszcie Myszy wesoło merdają ogonki! Dziękujemy!

Copyright © 2016 Mysia Familia , Blogger